Av. Alptürk Kaya

İcra ve İflâs Hukuku

  1. Genel haciz yoluyla takip işlemleri
  2. Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacakları
  3. İhtiyatî haciz
  4. İhalenin feshi davaları
  5. Sıra cetveline karşı konulması
  6. Kambiyo senetlerine (poliçe, bono ve çek) özgü haciz yolu ile takip
  7. Kiralanan taşınmazların tahliyesi
  8. Rehnin (ipotek veya taşınır rehni) paraya çevrilmesi

İcra ve iflas işlemleri, teknik bilgi gerektiren bir usûl hukuku alanıdır. Bu nedenle, icra ve iflas işlemlerinizde tek başınıza hareket ederek olumsuz durumlarla karşılaşmadan önce avukata danışın.

Gecikmeden danışmanlık alın.

Av. Alptürk KAYA
+90(536) 632-3115
Mebusevleri Mah. Süslü Sok. Nu. 1/3 Çankaya/ANKARA
Interest rei publicae, ut sint finis litium.