Av. Alptürk Kaya

 1. 5237 sayılı Türk Ceza Yasası kapsamındaki bilişim suçları ve bilişimle ilgili suçlar ve cezalar
  Bilişim sistemine girme suç ve cezaları
  Sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok Etme veya değiştirme suçu
  Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu
  Yasak cihaz veya porgram kullanma suçu
  Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
  Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması ve ifşa edilmesi suçu
  Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu
  Kişisel verileri ele geçirme, yayma veya başkasına verme suçu

Çok sıradan görünen eylemler, kişilerin bilişim suçu adıyla nitelendirilen bir dizi suç kapsamında soruşturulmasını ve kovuşturulmasını gündeme getirebilir. Konuyla ilgili bilgi edinmek için avukata danışın.

Gecikmeden danışmanlık alın.

Av. Alptürk KAYA
+90(536) 632-3115
Mebusevleri Mah. Süslü Sok. Nu. 1/3 Çankaya/ANKARA
 1. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa'dan kaynaklanan işlemler
  İçerik, yer ve erişim sağlayıcıların mevzuata uygunluk denetimleri
  İçerik, yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi
  Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne üyelik işlemleri
  Koruma tedbiri ve idarî tedbir olarak alan adına, IP adresine veya ağ sayfasına erişimin engellenmesi kararı alınması veya hukuka aykırı olduğu değerlendirilen kararlara karşı yasal hakların kullanılması
  İçeriğin yayından çıkarılmasına ve yanıt hakkına ilişkin başvuru işlemleri ve öbür yasal işlemler
  5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa'dan kaynaklanan suç ve kabahatler

İnternet ortamında yapılan yayınların belli başlı suçları oluşturması, kişilik haklarına veya özel yaşamın gizliğine aykırılık teşkil etmesi durumlarında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini bilmesi önem taşır. Bu konuda, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan önce avukata danışın.

Gecikmeden danışmanlık alın.

Av. Alptürk KAYA
+90(536) 632-3115
Mebusevleri Mah. Süslü Sok. Nu. 1/3 Çankaya/ANKARA
 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası'ndan kaynaklanan işlemler
  Veri işleyenin ve veri sorumlusunun mevzuata uygunluk denetimleri
  Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatma yazısının hazırlanması
  Kişisel veri işleyen ile veri sorumlusu arasında yapılacak sözleşmelerin hazırlanması
  Kişisel verilere ilişkin konularda veri sorumlusuna başvuru işlemleri
  Veri sorumlusunun Kişisel Verilerin Koruma Kurulu'na şikâyet edilmesi
  Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt işlemleri ve konuyla ilgili tüm hukuksal işlemler
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası kapsamındaki suç ve kabahatler
  5237 sayılı Türk Ceza Yasası'ndan kaynaklanan, kişisel verilerle ilgili suç ve cezalar; özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması ve ifşa edilmesi suçu, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, kişisel verileri ele geçirme, yayma veya başkasına verme suçu

Kişisel verilere ilişkin yasal düzenlemeler birçok kimsenin bilgisi dışındadır. Oysa, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin ihlâli hukukî, cezaî ve idarî sorumluluk doğurabilecek niteliktedir. Bu nedenle, olumsuz durumlarla karşılaşmadan önce avukata danışın.

Gecikmeden danışmanlık alın.

Av. Alptürk KAYA
+90(536) 632-3115
Mebusevleri Mah. Süslü Sok. Nu. 1/3 Çankaya/ANKARA
Interest rei publicae, ut sint finis litium.