Av. Alptürk Kaya

İcra ve İflas Hukuku

İhtiyatî Haciz Yargılaması

Bir borcun kararlaştırıldığı şekilde ifası her zaman mümkün olmaz. Borçlunun borcu inkâr ettiği, müeccel borcu ifadan kaçınmaya hazırlandığı ve muaccel borcu ifadan kaçındığı durumlar pek çoktur.

İhtiyatî Haciz Kavramı

İhtiyatî haciz, bir para alacağının süresinde ödenip ödenmeyeceği konusundaki kuşkunun giderilmesi için mahkeme kararıyla borçlunun borcuna denk tutarda malına – 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 257-268’inci maddelerindeki koşullar doğrultusunda – geçici olarak hukuken el konulmasıdır.

Interest rei publicae, ut sint finis litium.