Av. Alptürk Kaya

Çalışma
Alanları

Kurumsal ve bireysel müvekkillere, hukukun birçok dalında, çözüm odaklı üst düzey danışmanlık...

İcra ve İflâs Hukuku

Bono, poliçe, çek ve diğer senetlerin tahsilatı, mahkeme kararlarının icrası, taşınmaz tahliyeleri, alacak/borç tahsilatı, ihtiyatî haciz işlemleri…

Ceza Hukuku

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli/sanık savunmanlığı, mağdur vekilliği…

Medeni Hukuk

Boşanma davaları, velayet, vesayet davaları, yoksulluk ve iştirak nafakası istemleri, ad-soyad değişikliği, veraset ilâmı alınması, miras davaları, ihtiyatî tedbir istemleri…

b.

Bilişim Hukuku

İçerik, yer ve erişim sağlayıcılık konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nezdinde yapılması gereken işlemler, erişim engellemeler…

Haklarınızı yitirmeden önce hukuksal danışmanlık alın.*

Ayrıntılı bilgi için

Danışma ücretlidir. Avukatın, Türkiye Barolar Birliği’nin belirlediği Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi Tebliği’nde gösterilen tutarların altında altında dava alması veya danışmanlık yapması, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 163’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca disiplin cezası gerektiren bir suçtur. Bu nedenle, avukattan ücretsiz iş görmesinin istenilmemesi rica olunur.

Interest rei publicae, ut sint finis litium.