Av. Alptürk Kaya

HAKKINDA
bir kısa özgeçmiş

Türkiye’nin en saygın hukuk fakültesi sayılan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk öğrenimi görmüş, fakülteyi onur derecesiyle bitirmiştir. — 2017

— 2018

Hukuk öğrenimi sırasında, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Kamu Yönetimi öğrenimine başlamış, bölümü yüksek onur derecesiyle bitirmiştir.

2017 —

Her iki bölümün ardından, Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümüne birincilikle girmiştir. Buradaki öğrenimi hâlen devam etmektedir.

2018 —

Şu anda, Ankara Hacı Bayram Veli (eski adıyla Gazi) Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Bilim dalında yüksek lisans tez çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye Barolar Birliği
Kütük Sr. 146514
Ankara Barosu
Kütük Sr. 32488
Ankara Hukuk Tarih Topluluğu
Kurucu Başkanlığı
Interest rei publicae, ut sint finis litium.