Av. Alptürk Kaya

Yan Dallar

Dopingin Hukuksal Boyutu

İnsanoğlu, tarihin başlangıcından bu yana bedensel ve ruhsal sınırlarını aşma, yetenek ve becerilerini geliştirme çabasındadır. Bunu belli bir düzen içerisinde, sürekli bir uğraşı hâline getiren kimselere sporcu denir.

Ankara'da bir avukat. Tüzel sorunların çözümünde ve kazanımların korunmasında seçkinci anlayışın yol göstericiliğinde çalışmaktadır.