Av. Alptürk Kaya

Yasal Uyarı

GENEL OLARAK

Bu ağ betiği, Yayıncı’ya ait özgün içeriğin, bilimsel yayın ilkelerine ve yasal düzenlemelere uygun biçimde kamuya sunulması amacıyla oluşturulmuştur.

SORUMLULUK REDDİ

Yayıncı, sunulan bilgilerin kullanılmasının doğuracağı hak yoksunluklarından sorumlu tutulamaz.

Dış kaynaklara yapılan yönlendirmeler, alıntılanan bilginin kaynağının belirtilmesinden başka bir amaç taşımaz. Bir kaynağa göndermede bulunulmuş olması, kaynakta yer alan içeriğin doğrulandığı anlamına gelmez.

İşbu betiğin kullanılması, kullanıcı yararına vekâlet ilişkisi doğurmaz. Yayıncı ile kullanıcı veya üçüncü kişi arasında vekâlet ilişkisi, yalnızca imzalanmış yazılı bir sözleşmeyle yaratılır.

KULLANICI VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Kullanıcı, bu betikle paylaştığı tüm verinin yayıncı tarafından işlenmesine onam vermiş sayılır. Veriler, kişisel içeriklerinden arındırıldıktan sonra, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

ALINTILAMA

Bu ağ betiğinin yazılı içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla alıntılanabilir. Kaynak gösterilmeden yapılan alıntılar, 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’nın vekâletsiz iş görme hükümleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın aşırmacılıkla ilgili hükümleri uyarınca maddî ve tüzel sorumluluk doğurur.

Tüm görsel içerik ve tasarım, betiğe özel tasarlanmış olup, görsellerin ve tasarımın çoğaltılmasına, kullanılmasına veya kaynağı gösterilse bile alıntılanmasına onam verilmemektedir. Aykırı eylemler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca sorumluluğa neden olur.

ÖĞRENME

Betiğe bir kez bağlanılması, işbu kullanım koşullarının öğrenildiği anlamına gelir. Yayıncı, koşullarda değişiklik yapma yetkisini saklı tutar. Bu nedenle, kullanıcıya, koşulları sıklıkla gözden geçirmesi önerilir.

Interest rei publicae, ut sint finis litium.